KurzBible.cz (Na úvodní stránku) KurzBible.cz

Audio - Ježíš Kristus

Audio studium Bible

PrintTisk

Audio - Ježíš Kristus

15_jezis_kristus.jpg

Ježíš Kristus, Stvořitel, Král a Pán všeho tvorstva, opustil svůj trůn a vzal na sebe lidskou podobu, aby vykoupil hříšné lidstvo ze spáru smrti. Je to nepochopitelná oběť, On se vzdal všeho pro nás, On se vzdal svého postavení pro hříšné, nabubřelé, pyšné lidstvo. Je to nepochopitelná láska k nám lidem, On podstoupil nejvyšší oběť a zemřel potupnou smrtí na kříži. Zemřel ze mě, ze tebe, za každého člověka, ale třetí den vstal z mrtvých, aby mohl člověk jednou žít život věčný. Přijmeme jeho oběť za naše hříchy a budeme následovat Pána Ježíše Krista, zaslíbeného Mesiáše do jeho království, kde nebude sváru a smrti?

Jan 3,16-18 - „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.


KurzBible.cz - Audio - Ježíš Kristus