KurzBible.cz (Na úvodní stránku) KurzBible.cz

Kniha - Cesta ke Kristu

Knihy online

PrintTisk

Kniha - Cesta ke Kristu

9_cesta_ke_kristu.jpg

 

Kniha Cesta ke Kristu od autorky Ellen Gould Whiteové, byla napsána více jak před 120 lety. Tato kniha byla přeložena do více než 130 jazyků. Přestože od vydání této knihy uplynulo mnoho let, tato kniha je stále aktuelní i pro dnešní dobu.

Cesta ke Kristu se snaží přivést lidi k Ježíši Kristu, který může naplnit naše potřeby a je jediná cesta k životu věčnému. Tato kniha se snaží ukázat, jak najít cestu k Ježíši Kristu a najít smysl našeho života. Píše o nesmírné Kristově lásce k nám, o daru spasení, který je nám zdarma nabízen. Píše jak činit pokání, jak růst v Kristu, o motlitbě a o velké naději a radosti, který nám život v Ježíši Kristu nabízí.

Knihu si můžete poslechnout i ve formátu Mp3.


KurzBible.cz - Kniha - Cesta ke Kristu