KurzBible.cz (Na úvodní stránku) KurzBible.cz

Audio - Studium Bible, přítomná pravda

Audio studium Bible

PrintTisk

Audio - Studium Bible, přítomná pravda

16_pritomna_pravda.jpg

Jak říká Písmo Svaté, pravda je Bůh, pravda jsou přikázání, pravda je Ježíš Kristus, pravda je Duch svatý. Ježíš Kristus, který je Božím beránkem říká „To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde."(Zjevení 14,4)

Proto vám hodlám tyto věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v přítomné pravdě. (2Petrova 1,2) Je tedy důležité porozumět přítomné pravdě pro dnešní dobu a následovat Ježíše Krista tam, kde nyní je - ve svatyni svatých po Boží pravici. Přítomná pravda je ta, která má zvláštní důležitost pro dobu, ve které žijeme, ať vám tedy slova Písma zazáří jasným světlem a zavedou vás přímo k Beránkovi.

Video přítomná pravda


KurzBible.cz - Audio - Studium Bible, přítomná pravda