KurzBible.cz (Na úvodní stránku) KurzBible.cz

Audio - studium knihy Daniel

Audio studium Bible

PrintTisk

Audio - studium knihy Daniel

11_adventiste.jpg

Je důležité věnovat se této nelehko srozumitelné knize? V Matoušově evangeliu nám Pán Ježíš zdůrazňuje znamení svého příchodu a mezi nimi se odvolává na to, že je potřeba porozumět proroku Danielovi. Tato proroctví Daniele mají proto životně důležitá poselství pro každého člověka, který touží být zachráněn. Je nezbytné je s modlitbou a prosbou o Ducha Svatého prostudovat a žádat Boha o moudrost k jejich správnému pochopení.

Matouš 24,15 - „Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě - kdo čte, ať rozumí...

Vidění v knize Daniel se týkají bojů na této zemi mezi dobrem a zlem a to od doby Daniele až do příchodu království Ježíše Krista. Ukazují na politické změny, které měly a ještě mají nastat a zdůrazňují satanovy snahy o odstranění pravého náboženství a Kristova lidu. Proroctví také velmi přesně a detailně předpovědělo příchod Mesiáše a také to, co má Boží lid potkat v posledních dnech. Kniha Daniel úzce souvisí s proroctvími knihy Zjevení Jana, která již neměla být zapečetěna, neboť čas je blízko. Detaily, které mohou být nejasné v knize Daniel jsou proto objasněny srovnáním s knihou Zjevení.

Modlitba a pokorná touha porozumět je základní nezbytností k tomuto studiu. Kéž Duch svatý vás vede a dá objasnit to, co sám inspiroval. Pokud byste chtěli být v osobním kontaktu s někým, kdo by vám při studiu knihy Daniel byl nápomocen, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám nezávazné setkávání nad Biblí domluvíme.


KurzBible.cz - Audio - studium knihy Daniel