KurzBible.cz (Na úvodní stránku) KurzBible.cz

Audio - studium knihy Zjevení Jana

Audio studium Bible

PrintTisk

Audio - studium knihy Zjevení Jana

14_zjeveni_jana.jpg

Tato kniha je zvláštním zjevením se Ježíše Krista v poselstvích pro svůj lid každé doby. Ve Zjevení Jana se setkávají a končí všechny knihy Bible, a ve zvláštním slova smyslu je doplněním prorocké knihy Daniel. Většina z toho, co bylo zapečetěno v knize Daniel (Da 12,4) je odpečetěno v knize Zjevení a tyto dvě knihy musí být studovány společně. Zjevení obsahuje citace nebo odkazy na 28 z 39 knih Starého Zákona.

V určování významu scén, které před Janem ve vidění přecházely, je dobré pamatovat na to, že Zjevení bylo dáno k tomu, aby vedlo, posilovalo a utěšovalo církev nejenom v jeho době, ale v celém křesťanském období, až do konce času. Každá jednotlivá prorocká pasáž tedy může zahrnovat více než jedno naplnění. V této Biblické knize je mnoho symbolů a pokud chceme jejich významu správně porozumět, nemůžeme je vykládat podle lidských názorů, ale musíme hledat v jiných částech Bible, kde jsou tyto symboly vysvětleny.

Modlitba a pokorná touha porozumět je základní nezbytností k tomuto studiu. Kéž Duch svatý vás vede a dá objasnit to, co sám inspiroval. Pokud byste chtěli být v osobním kontaktu s někým, kdo by vám při studiu knihy Zjevení Jana byl nápomocen, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám nezávazné setkávání nad Biblí domluvíme.


KurzBible.cz - Audio - studium knihy Zjevení Jana