KurzBible.cz (Na úvodní stránku) KurzBible.cz

Studium Bible online

Studium Bible online

PrintTisk

Studium Bible online

13_img_5432.jpg

Co je pravda? Každý z reformátorů církve studoval Bibli a objevoval postupně rozdíly mezi tím, co je v Písmu psáno a tím, jaká je praxe. Například Jan Hus mimo jiné hlásal, že nevěří v proměnu hostie, v neomylnost papežovu, vzývání svatých a odpustky nazýval svatokupectvím. To byla v jeho době „Přítomná pravda“, která mu byla z Písma Svatého zjevena Duchem svatým.

Tato Přítomná pravda se s dalšími reformátory stále více navracela k původnímu učení Ježíše Krista. V 19.století objevili první adventisté hlubokým studiem Bible další vzácné pravdy o nebeské svatyni, stálé platnosti Božího zákona a nutnost navrátit se k Biblickému dni odpočinku – sobotě. Jejich studium bylo pokračováním reformačního hnutí a nyní vám přinášíme tuto vzácnou „Přítomnou pravdu“ k prostudování.

Modlitba a pokorná touha porozumět je základní nezbytností k tomuto studiu. Kéž Duch svatý vás vede a dá objasnit to, co sám v Bibli inspiroval. Pokud byste chtěli být v osobním kontaktu s někým, kdo by vám při studiu přítomné pravdy byl nápomocen, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám nezávazné setkávání nad Biblí domluvíme a pokud byste tak cítili, může být zakončeno odevzdáním se Ježíši Kristu obřadem křtu, který je symbolem znovuzrození nového – duchovního člověka.


KurzBible.cz -